Dílna čtení II

Objednat

O čem seminář je?

Na semináři si představíme různé aktivity, které můžeme realizovat s žáky v dílně čtení. Tyto aktivity vedou k porozumění čtenému textu, k vlastnímu prožitkovému čtení a radosti ze čtení. Představíme si možnosti, jak učit děti vybírat si knihy, jak o knihách s dětmi přemýšlet, jaké úkoly vedou k porozumění čtenému a také jak hodnotit společně s žáky jejich čtenářské pokroky. Na modelové lekci si sami vyzkoušíme čtení s účelem, s volbou úkolů (ve vazbě na úrovně myšlenkových operací podle Bloomovy taxonomie) a osvětlíme přínosy vzájemného sdílení čtenářských zážitků pro rozvoj čtenářství. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Vaše cena

8 000 Kč s DPH

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Vyučujícím na 1. stupni ZŠ

Hodinová dotace

4 x 45 minut

Objednejte si seminář
Objednat