Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní na 2. stupni ZŠ a SŠ

BONUS ZDARMA PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA!

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SEMINÁŘE OD NÁS ZÍSKÁ ZDARMA ROČNÍ LICENCI FRED, NEBO INTERAKTIVNÍ UČEBNICI FLEXIBOOKS.


Program

  • Debata s autorem aneb co chce autor v textu sdělit? Podařil se mu záměr?
  • Literární kroužek aneb společná četba jednoho textu
  • Tvůrčí psaní aneb jak žáky přivést k vlastní tvorbě
  • Reflexe, sdílení zkušeností

 

Co se naučíte

  • Využít v hodinách českého jazyka metody kritického čtení: debatu s autorem a literární kroužek
  • Rozvíjet u žáků schopnost porozumění textu, diskutovat, formulovat vlastní myšlenky a pocity
  • Podporovat žáky v psaní vlastních textů
  • Získáte praktické náměty do výuky, vyzkoušíte si, jak se žáci mohou při aplikaci těchto metod ve výuce cítit

 

Zaujal Vás tento seminář, ale nevyhovuje Vám termín či místo konání?  

Kontaktujte nás e-mailem na adrese info@fraus.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Všechny šablony pro ZŠ a MŠ 

 

O čem seminář je?

Chcete v hodinách českého jazyka propojovat čtenářskou gramotnost s tvůrčím psaním? Na semináři vás seznámíme s vybranými metodami kritického čtení a ukážeme si, jak tyto metody využít ve výuce. Jednou z nich je debata s autorem, kdy žáci zjišťují, jak své téma zpracovává profesionální autor a jak postupuje při tvorbě populárně-naučného textu. Druhou metodou, kterou vám představíme, je literární kroužek. Zde žáci prozkoumávají beletristická díla a poezii. Potom se pouštějí do vlastní tvorby – psaní esejů, populárně-naučných textů, literárních textů či poezie. Vše si budete moci prakticky vyzkoušet. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Vyberte na mapě místo konání semináře

Akreditováno

MŠMT

Možnost financovat

ZE ŠABLON PRO MŠ A ZŠ

Komu je seminář určen?

Vyučujícím na 2. stupni ZŠ a na SŠ

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)