Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní na 2. stupni ZŠ a SŠ

BONUS ZDARMA PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA!

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SEMINÁŘE OD NÁS ZÍSKÁ ZDARMA ROČNÍ LICENCI FRED, NEBO INTERAKTIVNÍ UČEBNICI FLEXIBOOKS.


Program

  • Debata s autorem aneb co chce autor v textu sdělit? Podařil se mu záměr?
  • Literární kroužek aneb společná četba jednoho textu
  • Tvůrčí psaní aneb jak žáky přivést k vlastní tvorbě
  • Reflexe, sdílení zkušeností

 

Co se naučíte

  • Využít v hodinách českého jazyka metody kritického čtení: debatu s autorem a literární kroužek
  • Rozvíjet u žáků schopnost porozumění textu, diskutovat, formulovat vlastní myšlenky a pocity
  • Podporovat žáky v psaní vlastních textů
  • Získáte praktické náměty do výuky, vyzkoušíte si, jak se žáci mohou při aplikaci těchto metod ve výuce cítit

 

Všechny šablony pro ZŠ a MŠ

O čem seminář je?

Chcete v hodinách českého jazyka propojovat čtenářskou gramotnost s tvůrčím psaním? Na semináři vás seznámíme s vybranými metodami kritického čtení a ukážeme si, jak tyto metody využít ve výuce. Jednou z nich je debata s autorem, kdy žáci zjišťují, jak své téma zpracovává profesionální autor a jak postupuje při tvorbě populárně-naučného textu. Druhou metodou, kterou vám představíme, je literární kroužek. Zde žáci prozkoumávají beletristická díla a poezii. Potom se pouštějí do vlastní tvorby – psaní esejů, populárně-naučných textů, literárních textů či poezie. Vše si budete moci prakticky vyzkoušet. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Akreditováno

MŠMT

Možnost financovat

ZE ŠABLON PRO MŠ A ZŠ

Komu je seminář určen?

Vyučujícím na 2. stupni ZŠ, VG a SŠ

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)