Dílna psaní na 1. stupni ZŠ

O čem seminář je?

Zajímáte se o to, jak u dětí ve vaší třídě propojit čtenářské dovednosti s pisatelskými? Jak žáky vést v tomto procesu? Nabídneme vám ucelený systém výuky, díky kterému žáci získají dovednost vyhledávat a písemnou formou zpracovávat vlastní náměty a myšlenky, jež chtějí sdělit ostatním. Seznámíme se se základními principy dílny psaní, která otevírá prostor pro tvůrčí psaní a smysluplné rozvíjení pisatelských dovedností žáků na 1. stupni ZŠ. Vyzkoušíme si různé aktivity a projdeme si jednotlivé kroky v procesu psaní. Naučíme se, jak proces tvůrčího psaní otevřít, jak ho vést a nakonec jak vzniklé žákovské práce hodnotit. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Vyučujícím na 1. stupni ZŠ

Seminář
připravují
Kateřina Nováková

Kateřina Nováková Administrátor(ka)

e-mail: novakova.katerina@fraus.cz

tel.: +420377338830

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
Administrátor(ka)