Práce s textem a rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce němčiny

O čem seminář je?

Rádi byste motivovali žáky ke čtení v německém jazyce? V průběhu semináře se seznámíme s krátkými texty, které žáky zaujmou a motivují ke čtení, přemýšlení, jazykové interakci a získávání informací v cizím jazyce. Nejen teoreticky, ale zejména prakticky si představíme metodiku výuky němčiny za pomoci různých textů. Zaměříme se na vtipy, pohádky, komiksy, on-line materiály aj. Vyzkoušíme si pestré aktivity čerpající nejen z tištěných a interaktivních materiálů, ale i z volně dostupných on-line zdrojů. Jako dárek si odnesete učebnici Deutsch mit Max neu + interaktiv.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím německého jazyka na 2. stupni ZŠ a VG

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)