Práce s textem a rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce němčiny

O čem seminář je?

Cílem semináře je především představit vyučujícím němčiny krátké texty, které žáky zaujmou a motivují je ke čtení, přemýšlení, jazykové interakci a získávání informací v cizím jazyce. Během semináře se seznámíme nejen teoreticky, ale zejména prakticky s metodikou výuky němčiny za pomoci různých textů (vtipy, pohádky, komiksy, on-line materiály aj.). Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si pestré aktivity čerpající nejen z tištěných a interaktivních materiálů, ale i z volně dostupných on-line zdrojů. Účastníkům bude na semináři také představen nový 2. díl učebnice Deutsch mit Max neu + interaktiv, přičemž tištěnou učebnici si účastníci odnesou jako dárek.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím NJ na 2. st. ZŠ a VG

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)