Principy a efektivní metody společného vzdělávání

O čem seminář je?

Seminář je určen vyučujícím na 1. stupni ZŠ, kteří hledají možnosti, jak efektivně pracovat v heterogenní třídě s dětmi s různými vzdělávacími potřebami. Představíme vám praktické tipy, jak individualizovat výuku z hlediska osobnostních charakteristik, typů učení a mnohačetných inteligencí. V rámci semináře získáte přehled o strategiích, které vám pomohou při vyučování rozvrhovat a diferencovat obsah učiva a podporovat samostatnost dětí v procesu učení. Dozvíte se také, jak rozvíjet pocit sounáležitosti a sdílené zodpovědnosti všech členů a členek třídní komunity, jak individuálně plánovat a hodnotit, jak v komunikaci s dětmi budovat respekt k jinakosti či jak odmítat předsudky a paušální nálepkování. Nedílnou součástí semináře bude analýza videoukázek z vyučování, kritická reflexe genderově zatížených postojů vyučujících i genderově zatížených výukových materiálů a seznámení s konkrétními možnostmi, jak pracovat ve výuce genderově citlivě. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Vyučujícím na 1. stupni ZŠ

Seminář
připravují
Kateřina Nováková

Kateřina Nováková Administrátor(ka)

e-mail: novakova.katerina@fraus.cz

tel.: +420377338830

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
Administrátor(ka)