Reading and Phonics

O čem seminář je?

Čtení anglických slov bývá pro děti velkým strašákem. Ze všech stran slýchávají: „To se jinak píše a jinak vyslovuje.“ Mohou si tedy děti v mladším školním věku osvojit čtení anglických slov plynule, pomocí pravidel a podobnosti, bez nutnosti memorování? Přijďte se přesvědčit! Phonics je systém základů čtení, který se používá v UK i USA a vede děti k samostatnému blendování hlásek do slov a jejich následnému čtení pomocí zažitých pravidel a logiky. Spolu se systémem Sight (tricky) words tak děti dokážou číst i neznámá slova a velice brzy se stanou samostatnými čtenáři. Seminář je úvodem do problematiky a ukázkou fungování celého systému Phonics and Reading v českém prostředí, a to jak ve škole, tak při domácím vzdělávání.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)