Reading and Phonics

O čem seminář je?

Jak správně učit děti číst anglicky? Musí se učit každé slovíčko nazpaměť nebo existuje způsob, jak zvládnout čtení pomocí pravidel a podobnosti, bez nutnosti memorování. Phonics je systém základů čtení, který se používá v UK i USA a vede děti k samostatnému blendování hlásek do slov a jejich následnému čtení pomocí zažitých pravidel a logiky. Spolu se systémem Sight (tricky) words tak dokáží dětí číst i neznámá slova a velice brzy se stanou schopnými a samostatnými čtenáři. Seminář je úvodem do problematiky a ukázkou fungování celého systému Phonics and Reading v českém prostředí, a to jak ve škole, tak při domácím vzdělávání.
Komu je seminář určen?

Vyučujícím AJ 1. st. ZŠ

Seminář
připravují
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)