Výuka matematiky Hejného metodou po deseti letech

Objednat

O čem seminář je?

Seminář je určen vyučujícím, kteří učí matematiku nebo uvažují o výuce matematiky metodou VOBS (výuka orientovaná na budování schémat). Koncepce VOBS se v učebnicích Nakladatelství Fraus objevuje již deset let. Během této doby nasbírali autoři a redaktoři učebnic matematiky nejrůznější poznatky praktikujících učitelů. Jejich zkušenosti a podněty jsou nyní zapracovány do nové řady učebnic, s níž vás během semináře seznámíme. Vedle upravených matematických úloh jsou učebnice obohaceny o další možnosti individualizace ve výuce, sebehodnocení žáků a o úlohy pro nadané žáky, které se vztahují ke konkrétním stranám učebnice, tudíž nevyžadují od učitele práci navíc. Vše bude ilustrováno na konkrétních příkladech. Pozn.: Seminář doporučujeme vyučujícím budoucích 1. tříd.

Objednejte si účast na semináři

Praha

Výuka matematiky Hejného metodou po deseti letech (24.05.2018)

Litujeme, na tento seminář se již nelze objednat.

Nakladatelství Fraus

Jungmannova 749/32 Praha

Datum konání:
24.05.2018 - 24.05.2018
Čas konání:
13:00 - 16:15
Hodinová dotace:
4 x 45 minut
Konec přihlášek:
21.05.2018
Maximální kapacita:
16
Počet volných míst:
0
Vaše cena:
0 Kč s DPH

Objednat

Vaše cena

0 Kč s DPH

Partnerským školám FRAUS poskytujeme 25% slevu na semináře a konference, vyjma Letních škol (sleva bude odečtena v posledním kroku objednávky).

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Vyučujícím 1. stupně ZŠ

Objednejte si seminář
Objednat
Seminář
připravují
PhDr. Eva Bomerová

PhDr. Eva Bomerová Odborný(á) lektor(ka)

e-mail: bomerova@centrum.cz

tel.: +420732209807

PhDr. Eva Bomerová

PhDr. Eva Bomerová

PhDr. Eva Bomerová
Odborný(á) lektor(ka)

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství na 1. stupni ZŠ. Diplomovou práci na téma didaktiky matematiky absolvovala pod vedením prof.Hejného. Od roku 2004 učí na ZŠ Dědina v Praze. Od roku 2007 – 2014 byla externí spolupracovnicí Katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedf UK v Praze, fakultní učitelkou na ZŠ a vedla průběžné a souvislé praxe. Je spoluautorkou učebnic matematiky pro 4. a 5. ročník, Hejný a kolektiv, které vyšly v Nakladatelství Fraus. Lektorka vede semináře zaměřené na výuku matematiky Hejného konstruktivistickou metodou. Realizuje otevřené hodiny, kde umožňuje účastníkům shlédnout výuku podle Hejného metody v přímé praxi. Externě byla zaměstnána u České školní inspekce a jako odborný konzultant v oblasti didaktiky matematiky u společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. V roce 2014 byla oceněna jako Vynikající učitel Prahy 6 za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické práci.

zavřít
Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková Konzultant(ka)

e-mail: krizkova@fraus.cz

Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková
Konzultant(ka)

Vystudovala učitelství dějepisu a základů společenských věd na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Čtyři roky učila na ZŠ dějepis, občanskou výchovu a angličtinu. Později působila v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, byla spoluřešitelkou několika mezinárodních projektů zabývajících se školským leadershipem. Zabývá se metodikou výuky cizích jazyků a efektivním využíváním ICT při vyučování.

zavřít
Kateřina Nováková

Kateřina Nováková Administrátor(ka)

e-mail: novakova.katerina@fraus.cz

tel.: +420377338830

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
Administrátor(ka)