Genetická metoda od A do Z

 

O čem seminář je?

Jak naučit děti číst genetickou metodou? Co se skrývá pod pokličkou této metody? Právě o tom je náš seminář. Seznámíme se s didaktickými postupy při výuce čtení a psaní v 1. třídě, s aktivizujícími postupy pro výuku jednotlivých etap čtení s důrazem na čtení s porozuměním a zároveň se dozvíme, jak prověřovat úroveň dosažených vědomostí žáků. Velký důraz budeme věnovat přípravnému období, a to zejména aktivitám pro rozvoj fonematického sluchu jako jednoho z klíčových předpokladů pro čtení touto metodou. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Vyberte na mapě místo konání semináře

Akreditováno

MŠMT

Komu je seminář určen?

Vyučujícím na 1. stupni ZŠ

Seminář
připravují
Kateřina Nováková

Kateřina Nováková Administrátor(ka)

e-mail: novakova.katerina@fraus.cz

tel.: +420377338830

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Kateřina Nováková
Administrátor(ka)