Psaní čárky z pohledu školy a jazykové poradny

Objednat

O čem seminář je?

Psaní interpunkční čárky je pravopisná oblast, které se tradičně věnuje velká pozornost ve škole i v řadách uživatelů jazyka z jiných společenských oblastí. Mohlo by se zdát, že o interpunkční problematice lze vše potřebné nalézt v Pravidlech českého pravopisu nebo v Internetové jazykové příručce, ale není tomu tak. Na autentických příkladech z praxe jazykové poradny poukážeme na zajímavé, přitom zdaleka ne okrajové a ve škole nevídané případy, o nichž se v jazykových příručkách lze dočíst jen „mezi řádky“ nebo vůbec ne. Ukážeme si též komplexní zpracování interpunkčních dotazů jazykové poradny Ústavu pro jazyk český v nově vznikající databázi poradenských dotazů.

Objednejte si účast na semináři

Brno

Psaní čárky z pohledu školy a jazykové poradny (13.11.2019)

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29

Zemědělská 173/29 Brno

Datum konání:
13.11.2019 - 13.11.2019
Čas konání:
14:00 - 15:30
Hodinová dotace:
2 x 45 minut
Konec přihlášek:
08.11.2019
Maximální kapacita:
27
Počet volných míst:
2
Vaše cena:
0 Kč s DPH

Objednat

Vaše cena

0 Kč s DPH

Partnerským školám FRAUS poskytujeme 25% slevu na semináře a konference, vyjma Letních škol (sleva bude odečtena v posledním kroku objednávky).

Komu je seminář určen?

Vyučujícím ČJ na ZŠ a SŠ

Objednejte si seminář
Objednat
Seminář
připravují
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

PhDr. Martin Prošek, Ph.D. Odborný(á) lektor(ka)

e-mail: prosekm@seznam.cz

tel.: 608167173

PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

PhDr. Martin Prošek, Ph.D.
Odborný(á) lektor(ka)

Vystudoval učitelství pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor český jazyk – anglický jazyk, a doktorský studijní program filologie – český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působil jako vědecký pracovník oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a na částečný úvazek též jako odborný asistent Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Od 2016 je ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Podílí se na činnosti jazykové poradny ÚJČ, zabývá se vývojovými pohyby v současné češtině, její normou a kodifikací. Je spoluautorem Internetové jazykové příručky, věnuje se též popularizaci jazyka v médiích.

zavřít
Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová Konzultant(ka)

e-mail: cardova@fraus.cz

Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Libuše Cardová
Konzultant(ka)

Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě. Během své dvanáctileté praxe vyučovala na SOŠ, SOU a na SPŠ. Od roku 2003 pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce.

zavřít
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)