Mgr. Alena Dupalová

Mgr. Alena Dupalová

lektor

Vystudovala na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni obor učitelství pro 2. a 3. stupeň vzdělávání (aprobace geografie a ruský jazyk). Absolvovala řadu odborných didakticky a jazykově zaměřených seminářů z anglického jazyka, který pak 10 let spolu se zeměpisem vyučovala na základní škole. V letech 1998-2000 absolvovala studium výchovného poradenství na UK v Praze. Po celou dobu praxe ve škole kromě výuky vedla kurzy a kroužky pro děti zaměřené na poznávání přírody a přírodovědně-geograficky zaměřené zájezdy pro učitele. Řadu let vedla učitelskou praxi studentů PF ZČU pro obor zeměpis. Má bohaté zkušenosti s vedením seminářů a workshopů pro učitele zaměřených na didaktické aktivity v oborech zeměpis a přírodopis. Je 14 let odbornou redaktorkou Nakladatelství Fraus a spoluautorkou jeho projektu systémových řad učebnic. Odborně garantuje obory zeměpis, přírodopis a ekologická a environmentální výchova. Připravila na 60 titulů učebnic a dalších vzdělávacích materiálů, z nichž některé získaly ocenění na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Nabídka sekce: O nás