Mgr. Jitka Staňková

Mgr. Jitka Staňková

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, studijní obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - aprobace německý jazyk pro ZŠ a SŠ. Několik let vyučovala němčinu na střední odborné škole v Plzni a od roku 1996 pracuje v Nakladatelství Fraus jako odborná redaktorka. Podílela se na tvorbě celé řady učebnic, spolupracovala s profesionálními autorskými týmy, redakčně se podílela na učebnicovém projektu nakladatelství Cornelsen. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce němčiny.

Nabídka sekce: O nás