Mgr. MgA. František Oplatek

Mgr. MgA. František Oplatek

lektor

Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor učitelství 1. stupně ZŠ se specializací hudební výchova, později Katedru výchovné dramatiky na DAMU. Působí jako učitel na ZŠ v Bechyni, (1. stupeň, český jazyk, dramatická a hudební výchova) a na ZUŠ v Jindřichově Hradci v literárně dramatickém oboru. Externě vyučuje na Katedře výchovné dramatiky DAMU. Věnuje se dětskému a studentskému divadlu a recitaci – každoročně se zúčastňuje nejrůznějších divadelních i recitačních přehlídek jako porotce. V posledních letech se věnuje propojování čtenářských aktivit s metodami dramatické výchovy a tvůrčího psaní ve výuce literatury. Pracuje jako lektor různých dílen a seminářů pro dospělé i děti se zaměřením na dramatickou výchovu, recitaci, tvůrčí psaní a rozvoj čtenářství.

Nabídka sekce: O nás