Mgr. Oldřich Ježek

Mgr. Oldřich Ježek

lektor

e-mail:
jezek@fraus.cz
tel.:
778 753 925

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace angličtina. Po roční zahraniční stáži v Anglii, kde pracoval jako suplent a asistent na 1. stupni ZŠ, si na Univerzitě Karlově v Praze rozšířil svoji učitelskou kvalifikaci i na obor učitelství angličtiny pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Více než 10 let učil na obou stupních ZŠ i na víceletém gymnáziu. Jeho lektorská činnost se zaměřuje na metodiku výuky angličtiny s použitím nejnovějších informačních technologií. Lektoroval pro Nakladatelství Fraus, PAU a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně.

Nabídka sekce: O nás