Mgr. Zdeněk Brom

Mgr. Zdeněk Brom

lektor

Vystudoval PF v Českých Budějovicích (1985 - 1989), obor učitelství I. stupně, dále doplňující studium třídního učitele waldorfských škol (1995 - 1997) a specializační studium pro výchovné poradenství (2005 - 2007). Je lektorem seminářů čtenářské gramotnosti, mediální výchovy a emocionální výchovy. Jeho publikované materiály: učebnice OV 6. a 7. (Nakladatelství Fraus), metodické materiály v (nakladatelství Raabe a Kafomet). Má 27 let praxe jako učitel na ZŠ (standardně vyučuje 3.-5. třídu a v některých ročnících na II. stupni dějepis, globální výchovu a finanční gramotnost.

Nabídka sekce: O nás