PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.

PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu, obor český jazyk - dějepis. Vyučovala na základní škole i na gymnáziu. Od roku 1990 pracuje jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě ZČU v  Plzni. Je členkou redakční rady časopisu Český jazyk a literatura a  Nová čeština doma i ve světě. Pravidelně připravuje jazykové koutky pro Český rozhlas Plzeň. V Nakladatelství Fraus pracuje od roku 2002 jako redaktorka českého jazyka. Je redaktorkou učebnicové řady Český jazyk pro ZŠ. Dále redigovala Mluvnici pro ZŠ a Komunikaci a sloh pro ZŠ. Mezi její tituly patří také Hra jako cesta k pochopení literárního díla a Jazykové koutky.

Nabídka sekce: O nás