PhDr. Eva Bomerová

PhDr. Eva Bomerová

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství na 1. stupni ZŠ. Diplomovou práci na téma didaktiky matematiky absolvovala pod vedením prof.Hejného. Od roku 2004 učí na ZŠ Dědina v Praze. Od roku 2007 – 2014 byla externí spolupracovnicí Katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedf UK v Praze, fakultní učitelkou na ZŠ a vedla průběžné a souvislé praxe. Je spoluautorkou učebnic matematiky pro 4. a 5. ročník, Hejný a kolektiv, které vyšly v Nakladatelství Fraus. Lektorka vede semináře zaměřené na výuku matematiky Hejného konstruktivistickou metodou. Realizuje otevřené hodiny, kde umožňuje účastníkům shlédnout výuku podle Hejného metody v přímé praxi. Externě byla zaměstnána u České školní inspekce a jako odborný konzultant v oblasti didaktiky matematiky u společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. V roce 2014 byla oceněna jako Vynikající učitel Prahy 6 za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické práci.

Nabídka sekce: O nás