Práce s knihou aneb Rozvoj čtenářské gramotnosti při četbě literárních děl

Objednat

BONUS ZDARMA PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA!

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SEMINÁŘE OD NÁS ZÍSKÁ ZDARMA ROČNÍ LICENCI FRED, NEBO INTERAKTIVNÍ UČEBNICI FLEXIBOOKS.

 

Časový plán

23. 11. 2018 8:30 – 15:30
24. 11. 2018 8:30 – 15:30

 

Program

 • Společná četba knihy ve skupině
 • Metody kritického myšlení při společné četbě textu
 • Didaktický potenciál textu
 • Příprava vlastní práce s knihou
 • Čtení pro zážitek aneb Každý čte jinou knihu
 • Spisovatelovo řemeslo – aktivity do dílen čtení

 

Co se naučíte

 • Využívat základní čtenářské strategie
 • Analyzovat otázky a zadání dle Bloomovy taxonomie
 • Ovládat základní principy výstavby čtenářské lekce a metodiku její přípravy
 • Pracovat s různorodými čtenářskými úrovněmi svých žáků
 • Nabídnout žákům interaktivně nové tituly a vytvořit z individuálního čtení společný zážitek celé skupiny
 • Propojit literární teorii s četbou rozličných knih v rámci dílen čtení

 

Zaujal Vás tento seminář, ale nevyhovuje Vám termín či místo konání?  

Kontaktujte nás e-mailem na adrese info@fraus.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Dále doporučujeme...

Všechny šablony pro ZŠ a MŠ

O čem seminář je?

Představíme vám efektivní metody rozvoje kritického myšlení a čtenářských dovedností při četbě knihy. Seznámíte se s grafickými organizéry a otázkami, které posouvají žáky v oblasti čtenářské gramotnosti a dělají z nich čtenáře schopné nahlížet do spisovatelova řemesla a mluvit a psát o jeho díle. Sami na sobě si vyzkoušíte metody práce, které žáky vedou k myšlení a čtení s porozuměním. Každý bude mít možnost pracovat s mnoha knihami, které si sám v semináři vybere k četbě, a pozná mnoho dalších knih pro děti a mládež, které si vyberou ke čtení jiní účastníci semináře. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

Objednejte si účast na semináři

Praha

Práce s knihou aneb Rozvoj čtenářské gramotnosti při četbě literárních děl (23.11.2018)

Nakladatelství Fraus

Jungmannova 749/32 Praha

Datum konání:
23.11.2018 - 24.11.2018
Čas konání:
08:30 - 15:30
Hodinová dotace:
16 hodin
Konec přihlášek:
15.11.2018
Maximální kapacita:
15
Počet volných míst:
6
Vaše cena:
4 700 Kč s DPH

Objednat

Vaše cena

4 700 Kč s DPH

Partnerským školám FRAUS poskytujeme 25% slevu na semináře a konference, vyjma Letních škol (sleva bude odečtena v posledním kroku objednávky).

Akreditováno

MŠMT

Možnost financovat

ZE ŠABLON PRO MŠ A ZŠ

Komu je seminář určen?

Vyučujícím českého jazyka na 2. stupni ZŠ a VG

Objednejte si seminář
Objednat
Seminář
připravují
Nina Rutová

Nina Rutová Odborný(á) lektor(ka)

e-mail: nina.rutova@gmail.com

tel.: 604206473

Nina Rutová

Nina Rutová

Nina Rutová
Odborný(á) lektor(ka)

Nina Rutová vystudovala divadelní dramaturgii na DAMU. Zajímá se především o rozvoj dětského čtenářství, vytváří a publikuje metodiky pro dětské knihy (Zlatá stuha, Mladá fronta, Fraus). Působila jako šéfredaktorka časopisů Kritické listy, Rodina a škola a Kritická gramotnost. Od roku 1999 vede dílny „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Pedagogický konstruktivismus představila odborné i laické veřejnosti v čtrnáctidílném seriálu „Škola snů“ (Česká televize). Vede vzdělávací semináře v Knihovně Václava Havla. Do projektu Respekt nebolí (Člověk v tísni) vytvořila metodiku pro čtyřicet příběhů, v nichž nejsou respektována základní lidská práva.  Je odbornou konzultantkou pro Čtenářské kluby (Nová škola, o.p.s.).

zavřít
Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková Konzultant(ka)

e-mail: krizkova@fraus.cz

Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková
Konzultant(ka)

Vystudovala učitelství dějepisu a základů společenských věd na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Čtyři roky učila na ZŠ dějepis, občanskou výchovu a angličtinu. Později působila v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, byla spoluřešitelkou několika mezinárodních projektů zabývajících se školským leadershipem. Zabývá se metodikou výuky cizích jazyků a efektivním využíváním ICT při vyučování.

zavřít
Lenka Černá

Lenka Černá Administrátor(ka)

e-mail: cerna@fraus.cz

Lenka Černá

Lenka Černá

Lenka Černá
Administrátor(ka)