Lektoři

Mgr. Lukáš Istenčin

lektor

Absolvoval pedagogickou fakultu ZČU v Plzni, aprobace matematika - občanská výchova. S výukou na základní škole má desetileté zkušenosti. Dva roky se věnuje vzdělávání učitelů v oblasti výuky finanční gramotnosti. Do výuky aktivně zapojoval výpočetní techniku a moderní výukové postupy. Své semináře zaměřuje na přiblížení výuky finanční gramotnosti na základních školách jak po stránce obsahové (témata finančního vzdělávání), tak i po stránce organizační (metody výuky). V současnosti spolupracuje s Nakladatelstvím Fraus jako lektor a podílí se na tvorbě interaktivní učebnice finanční gramotnosti.

Mgr. Eva Jenšíková

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor učitelství 1. stupně. Ve školství působí 30 let, z  toho 15 let na ZŠ v Kunraticích. Zajímá se o moderní trendy učení, absolvovala několik kurzů, které se týkaly zavádění metod RWCT do vyučování. Publikovala v časopise Kritické listy. Při práci s dětmi na I. stupni uplatňuje konstruktivisticky vedený způsob výuky, proto je jí blízká matematika pana Prof. Milana Hejného. Navštěvovala školení na jednotlivá matematická prostředí, která organizovalo nakladatelství FRAUS a jeden rok byla její mentorkou PhDr. Eva Bomerová. Matematiku dle Hejného metody vyučuje 7 let.

Mgr. Soňa Maixnerová

lektor

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. V současné době učím na prvním stupni na Základní škole Dr. Jana Malíka v Chrudimi. Matematika pana profesora Hejného, kterou učím čtvrtým rokem, mě stále učí dávat prostor dětem. Díky tomu je mohu poslouchat při diskuzích a sledovat jejich rozzářené oči nad každým novým objevem.

Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D.

lektor

Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D. absolvovala magisterské studium v oborech překladatelství AJ a český jazyk a literatura na FF UK a doktorské studium korpusové lingvistiky na Ústavu Českého národního korpusu, kde nyní působí. Zabývá se především kontrastivním výzkumem a využitím korpusových nástrojů a metod při překladu a ve výuce jazyků. Účastnila se řady zahraničních konferencí a stáží a pravidelně pořádá korpusové semináře pro odbornou i laickou veřejnost.

Mgr. Klára Marušková

lektor

e-mail:
maruskova@fraus.cz
tel.:
775 892 233

Klára Marušková vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obory anglický jazyk, český jazyk a občanská výchova pro střední školy. Působila jako učitelka na několika středních i jazykových školách. Během své praxe se specializovala zejména na moderní výukové metody ve vzdělávání a praktické využití anglického jazyka v soukromé i pracovní sféře. V současné době pracuje jako odborná konzultantka pro cizí jazyky v Nakladatelství Fraus a věnuje se zejména metodice jazykových učebnic.

Mgr. Libor Lepík

lektor

Mgr. Libor Lepík je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika a fyzika. Má dlouholeté zkušenosti s výukou matematiky, fyziky a informatiky na základní i střední škole. Je spoluautorem učebnic matematiky pro ZŠ. Byl čtvrt století předsedou okresního výboru fyzikální olympiády a organizoval FO v okrese Frýdek-Místek. Je prezidentem Moravskoslezského kraje Asociace malých debrujárů ČR a vede klub debrujárů. Řídil a vedl řadu projektů se studenty s moderním ICT vybavením, edukačními sadami pro experimentální výuku přírodních věd. Byl několikrát ve finále ankety Zlatý Ámos.

Nabídka sekce: O nás