Lektoři

PhDr. Václav Kohout, PhD.

lektor

Mgr. Petra Lexová

lektor

Vystudovala Ostravskou univerzitu, Filozofickou fakultu, obor anglický jazyk, český jazyk, španělský jazyk. Praxi získala na SŠ (2 roky) a ZŠ (6 let).

Mgr. Veronika Holíková

lektor

e-mail:
holikova@fraus.cz
tel.:
778 753 925

Vystudovala obory francouzština, dějepis a ruština na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě 16leté praxe na víceletém gymnáziu má také zkušenosti z polygrafického průmyslu, ve kterém několik let působila. Svou pozornost zaměřuje na výuku nejazykových předmětů v cizím jazyce metodou CLIL/EMILE a bilingvní výuku.

Mgr. Martina Bábičíková

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy. Později absolvovala řadu školení k využití moderních technologií ve výuce, zapojení tabletů v přímém vyučovacím procesu a také mnoho školení k metodě výuky matematiky prof. Hejného. V současnosti vyučuje na ZŠ na 1. stupni. Má 15 let praxe ve svém oboru. Učí matematiku podle profesora Hejného. Ve spolupráci s Nakladatelstvím Fraus lektorsky vede otevřené hodiny pro učitele.

Mgr. Zdeněk Brom

lektor

Vystudoval PF v Českých Budějovicích (1985 - 1989), obor učitelství I. stupně, dále doplňující studium třídního učitele waldorfských škol (1995 - 1997) a specializační studium pro výchovné poradenství (2005 - 2007). Je lektorem seminářů čtenářské gramotnosti, mediální výchovy a emocionální výchovy. Jeho publikované materiály: učebnice OV 6. a 7. (Nakladatelství Fraus), metodické materiály v (nakladatelství Raabe a Kafomet). Má 27 let praxe jako učitel na ZŠ (standardně vyučuje 3.-5. třídu a v některých ročnících na II. stupni dějepis, globální výchovu a finanční gramotnost.

Mgr. Varvara Golovatina, CSc.

lektor

Lektorka ruštiny na Západočeské univerzitě v Plzni, metodik Ruského centra v Plzni. Kandidát filologických věd od roku 2006. Finalista II. mezinárodní soutěže „Nejlepší učitel ruské slovesnosti v cizině“, pořádané statní agenturou Rossotrudničestvo v roce 2014. Spoluautorka učebnice ruštiny „Beseda i examen“ (Fraus, 2015), autorka vědeckých publikací a jazykových kurzů.

Nabídka sekce: O nás