Lektoři

Mgr. Ing. Michelle Leisky

lektor

Mgr. Kateřina Machová Ondřejová

lektor

Vystudovala obor český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako redaktorka dětského vysílání v Českém rozhlase, kde se podílela na tvorbě legendárních pořadů, jako je Domino, Hajaja nebo Periskop. Je dlouholetou redaktorkou Nakladatelství Fraus, kde odborně zaštiťuje tituly pro 1. stupeň ZŠ – mj. edici Čti+ či nově vznikající řadu doplňkových učebních materiálů pro školní a domácí procvičování.

Mgr. Jitka Staňková

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, studijní obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - aprobace německý jazyk pro ZŠ a SŠ. Několik let vyučovala němčinu na střední odborné škole v Plzni a od roku 1996 pracuje v Nakladatelství Fraus jako odborná redaktorka. Podílela se na tvorbě celé řady učebnic, spolupracovala s profesionálními autorskými týmy, redakčně se podílela na učebnicovém projektu nakladatelství Cornelsen. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce němčiny.

Mgr. Jana Tomšíková

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Několik let vyučovala na Základní škole v Černošíně a ve Stříbře a od roku 2005 pracuje v Nakladatelství Fraus jako odborná redaktorka tištěných i elektronických produktů. Podílela se na tvorbě celé řady učebnic, spolupracovala s profesionálními autorskými týmy, redakčně vedla učebnicový projekt matematiky prof. Hejného a redigovala projekt Matematika se Čtyřlístkem. V současné době se zabývá také otázkou nevázaného písma. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce matematiky pro 1. stupeň ZŠ.

Mgr. Jan Sedlák

lektor

Vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Svých praktických zkušeností z výuky v současnosti využívá na pozici koordinátora vzdělávacího obsahu portálu Fred. Věnuje se zejména evaluaci na školách a vývoji online testování na portálu Fred.

Mgr. Libuše Cardová

lektor

e-mail:
cardova@fraus.cz
tel.:
602 271 832

Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě. Během své dvanáctileté praxe vyučovala na SOŠ, SOU a na SPŠ. Od roku 2003 pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce.

Nabídka sekce: O nás