Lektoři

Mgr. Ing. Michelle Leisky

lektor

Mgr. Kateřina Machová Ondřejová

lektor

Vystudovala obor český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako redaktorka dětského vysílání v Českém rozhlase, kde se podílela na tvorbě legendárních pořadů, jako je Domino, Hajaja nebo Periskop. Je dlouholetou redaktorkou Nakladatelství Fraus, kde odborně zaštiťuje tituly pro 1. stupeň ZŠ.

Mgr. Jitka Staňková

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, studijní obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - aprobace německý jazyk pro ZŠ a SŠ. Několik let vyučovala němčinu na střední odborné škole v Plzni a od roku 1996 pracuje v Nakladatelství Fraus jako odborná redaktorka. Podílela se na tvorbě celé řady učebnic, spolupracovala s profesionálními autorskými týmy, redakčně se podílela na učebnicovém projektu nakladatelství Cornelsen. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce němčiny.

Mgr. Jana Tomšíková

lektor

Vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Několik let vyučovala na Základní škole v Černošíně a ve Stříbře a od roku 2005 pracuje v Nakladatelství Fraus jako odborná redaktorka tištěných i elektronických produktů. Podílela se na tvorbě celé řady učebnic, spolupracovala s profesionálními autorskými týmy, redakčně vedla učebnicový projekt matematiky prof. Hejného a redigovala projekt Matematika se Čtyřlístkem. V současné době se zabývá také otázkou nevázaného písma. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce matematiky pro 1. stupeň ZŠ.

Mgr. Jan Sedlák

lektor

Vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Svých praktických zkušeností z výuky v současnosti využívá na pozici koordinátora vzdělávacího obsahu portálu Fred. Věnuje se zejména evaluaci na školách a vývoji online testování na portálu Fred.

Mgr. Libuše Cardová

lektor

e-mail:
cardova@fraus.cz
tel.:
602 271 832

Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě. Během své dvanáctileté praxe vyučovala na SOŠ, SOU a na SPŠ. Od roku 2003 pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce.

Nabídka sekce: O nás