Lektoři

Mgr. Eliška Křižková

lektor

e-mail:
krizkova@fraus.cz
tel.:
778 474 458

Vystudovala učitelství dějepisu a základů společenských věd na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Čtyři roky učila na ZŠ dějepis, občanskou výchovu a angličtinu. Později působila v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, byla spoluřešitelkou několika mezinárodních projektů zabývajících se školským leadershipem. Zabývá se metodikou výuky cizích jazyků a efektivním využíváním ICT při vyučování.

Mgr. Jan Horák

lektor

Narozen roku 1981, žije v Lázních Bělohrad. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň se specializací hudební výchova. Na základní škole vyučuje přes deset let žáky 1. – 5. tříd. Absolvoval řadu kurzů a seminářů. Do výuky zapojuje moderní výukové postupy a aktivně pracuje s IT technologiemi. Šestým rokem také vyučuje matematiku pana profesora Hejného. Své semináře zaměřuje na didaktické aktivity využitelné v hodinách českého jazyka i matematiky, na tradiční i netradiční přístupy, na práci s IT technologiemi v hodinách. Nově přidává i seminář seznamující účastníky s matematikou pana profesora Hejného.

Mgr. Barbora Benešová, Ph.D.

lektor

Mgr. Barbora Benešová, Ph.D., působí jako odborná asistentka na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, v sekci didaktiky na katedře anglického jazyka. Poskytuje odborné konzultace a školení týkající se metody CLIL v praxi. Podílí se na tvorbě výukových materiálů využívajících tuto metodu. Po dokončení magisterského studia na ZČU v Plzni vyučovala na základní škole v Belgii, v Brugách. V Belgii, na univerzitě KU Leuven, také absolvovala doktorské studium v oboru anglická lingvistika. Zmapovala výuku CLIL ve spojení s rozvojem slovní zásoby a výukových strategií. Barbora Benešová pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích, publikuje odborné články zaměřené na problematiku CLIL a připravuje praktické semináře a školení týkající se inovací ve výuce anglického jazyka, didaktiky anglického jazyka a metody CLIL.

Nina Rutová

lektor

Nina Rutová vystudovala divadelní dramaturgii na DAMU. Zajímá se především o rozvoj dětského čtenářství, vytváří a publikuje metodiky pro dětské knihy (Zlatá stuha, Mladá fronta, Fraus). Působila jako šéfredaktorka časopisů Kritické listy, Rodina a škola a Kritická gramotnost. Od roku 1999 vede dílny „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Pedagogický konstruktivismus představila odborné i laické veřejnosti v čtrnáctidílném seriálu „Škola snů“ (Česká televize). Vede vzdělávací semináře v Knihovně Václava Havla. Do projektu Respekt nebolí (Člověk v tísni) vytvořila metodiku pro čtyřicet příběhů, v nichž nejsou respektována základní lidská práva.  Je odbornou konzultantkou pro Čtenářské kluby (Nová škola, o.p.s.).

Mgr. Anna Babanová

lektor

Vystudovala učitelství pro 1.stupeň ZŠ na PedF UK v Praze. Učila šest let na prvním stupni malé základní školy blízko Prahy. Dlouhodobě se zajímá o problematiku individualizace ve výuce a genderově citlivé pedagogiky. Spolupracovala s řadou vzdělávacích institucí, např. PedF UK, Cermat, Otevřená společnost, Národní galerie, NIDV, Step by Step ČR. Podílela se na vzniku několika pedagogických příruček zaměřených na bezpředsudkové vzdělávání. Má vlastní stránky, kde prezentuje různé možnosti, jak přispívat k rovnému a spravedlivému vzdělávání. V současné době se věnuje lektorování a mentoringu. Je členkou Genderové expertní komory ČR a České asociace mentoringu ve vzdělávání.

PaedDr. Milena Zbranková

lektor

Vystudovala FF Ostravské univerzity a PF Palackého univerzity v Olomouci. Působila jako učitelka na základní škole a na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně, je autorkou několika úspěšných učebnic. V současné době pracuje jako lektorka pro další vzdělávání učitelů a soukromě vyučuje.

Nabídka sekce: O nás