Lektoři

PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.

lektor

Je absolventkou Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako učitelka na 1.stupni ZŠ. V roce 2000 byla vyhlášena nejlepší učitelkou základní školy MČ Praha 4 a v roce 2013 MČ Prahy 3. V současné době vykonává funkci zástupkyně ředitele na základní škole a externě spolupracuje s katedrou českého jazyka na PedF UK, kde se zaměřuje na didaktiku českého jazyka pro 1.stupeň. Zkušenosti uplatňuje jako odborná konzultantka, autorka a lektorka.

Adam Jelínek

lektor

Vedoucí digitální produkce v Nakladatelství Fraus. Duchovní otec vzdělávacího portálu Fred. Odborník na moderní technologie a jejich smysluplnou aplikaci ve výuce.

Mgr. Eliška Křižková

lektor

e-mail:
krizkova@fraus.cz
tel.:
778 474 458

Vystudovala učitelství dějepisu a základů společenských věd na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Čtyři roky učila na ZŠ dějepis, občanskou výchovu a angličtinu. Později působila v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, byla spoluřešitelkou několika mezinárodních projektů zabývajících se školským leadershipem. Zabývá se metodikou výuky cizích jazyků a efektivním využíváním ICT při vyučování.

Mgr. Jan Horák

lektor

Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň se specializací hudební výchova. Na základní škole vyučuje přes deset let žáky 1. – 5. tříd. Do výuky zapojuje moderní výukové postupy a aktivně pracuje s IT technologiemi. Šestým rokem také vyučuje matematiku pana profesora Hejného. Své semináře zaměřuje na didaktické aktivity využitelné v hodinách českého jazyka i matematiky, na tradiční i netradiční přístupy, na práci s IT technologiemi v hodinách.

Mgr. Barbora Benešová, Ph.D.

lektor

Mgr. Barbora Benešová, Ph.D., působí jako odborná asistentka na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, v sekci didaktiky na katedře anglického jazyka. Poskytuje odborné konzultace a školení týkající se metody CLIL v praxi. Podílí se na tvorbě výukových materiálů využívajících tuto metodu. Po dokončení magisterského studia na ZČU v Plzni vyučovala na základní škole v Belgii, v Brugách. V Belgii, na univerzitě KU Leuven, také absolvovala doktorské studium v oboru anglická lingvistika. Zmapovala výuku CLIL ve spojení s rozvojem slovní zásoby a výukových strategií. Barbora Benešová pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích, publikuje odborné články zaměřené na problematiku CLIL a připravuje praktické semináře a školení týkající se inovací ve výuce anglického jazyka, didaktiky anglického jazyka a metody CLIL.

Mgr. Anna Babanová

lektor

Vystudovala učitelství pro 1.stupeň ZŠ na PedF UK v Praze. Učila šest let na prvním stupni malé základní školy blízko Prahy. Dlouhodobě se zajímá o problematiku individualizace ve výuce a genderově citlivé pedagogiky. Spolupracovala s řadou vzdělávacích institucí, např. PedF UK, Cermat, Otevřená společnost, Národní galerie, NIDV, Step by Step ČR. Podílela se na vzniku několika pedagogických příruček zaměřených na bezpředsudkové vzdělávání. Má vlastní stránky, kde prezentuje různé možnosti, jak přispívat k rovnému a spravedlivému vzdělávání. V současné době se věnuje lektorování a mentoringu. Je členkou Genderové expertní komory ČR a České asociace mentoringu ve vzdělávání.

Nabídka sekce: O nás