Lektoři

PaedDr. et Mgr. Marie Chrásková, Ph.D.

lektor

Vystudovala obory Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, Pedagogika a Psychologie na UP v Olomouci. Vzdělání si rozšířila také středoškolským studiem oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v Jihlavě. V současnosti působí na Katedře antropologie a zdravovědy na PdF UP v Olomouci. V rámci svých předchozích zaměstnání (zdravotní sestra, psycholog v PPP Šumperk) získala četné zkušenosti s prací s dětmi předškolního věku, které implementuje do svého současného odborného profilu. Zaměřuje se zejména na lékařskou propedeutiku, zdravotní aspekty v předškolním vzdělávání a výchovu ke zdraví.

Hana Vodáková

lektor

Je absolventkou oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ v Přerově. Od roku 2010 pracuje jako předškolní pedagog v ZŠ a MŠ Olomouc, kde je v pravidelném kontaktu s dětmi předškolního věku, včetně dětí dvouletých.

Mgr. Zina Pittrová

lektor

Zina Pittrová je učitelka angličtiny a mentorka s dvacetiletou praxí ve výuce. Vyučuje studenty různých úrovní a věkových skupin, od žáků druhého stupně základních školy po dospělé. Získala magisterský titul v oboru učitelství angličtiny (Západočeská univerzita - základní školy a Masarykova Univerzita - střední školy) a pracovala také jako mentorka učitelů angličtiny v organizaci the American Center. Své jazykové znalosti si prohloubila během devítiměsíčního pracovního a studijního pobytu ve Velké Británii. Nejprve pracovala jako učitelka angličtiny na střední škole v Plzni a poté na Státní jazykové škole (nyní KCVJŠ), kde vyučovala angličtinu děti a dospělé všech jazykových úrovní, včetně přípravných kurzů na zkoušky (SJZZ, SJZV, Cambridge Exams). Zároveň zde pracovala jako examinátor státních jazykových zkoušek a zkoušek ESOL City and Guilds Exams (LanguageCert). V současné době pracuje jako učitelka na volné noze a mentorka. Komunikativní metodika a moderní technologie ve výuce angličtiny byly vždy základem její výuky. Dalšími okruhy jejího zájmu jsou například výuka hláskování a výslovnosti, výuka angličtiny pomocí písniček, a především rozvoj komunikativních dovedností.

Doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

lektor

Působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oborové didaktice geografie a dopravní a regionální geografii. Působí také jako lektor v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Mgr. Bc. Kateřina Paušová

lektor

Vystudovala lektorství anglického jazyka na Pedagogické fakultě v Brně. Již 10 let učí děti ve věku od 2 do 12 let v mateřské a základní škole. Ve svých hodinách se snaží o hravé a dostatečné motivující prostředí s vysokou edukační hodnotou. Propaguje projektové vyučování a zařazení knih, příběhů a písní jako pojítka jednotlivých hodin. Vydala vlastní učebnici pro MŠ a metodiku pro učitele a vedla několik metodických seminářů. Po celou dobu praxe vyvíjí a vyrábí didaktické pomůcky inspirované Montessori pedagogikou. Posledních 6 let se intenzivně věnuje Synthetic Phonics jako systému učení čtení využívaného v UK a USA a aplikaci této metody do českého prostředí.

Mgr. Zdeňka Dudová

lektor

Ve školství pracovala v různých pozicích, jako asistentka integrovaných žáků či vychovatelka školní družiny, a v současnosti pracuje jako učitelka 1. stupně ZŠ. Má zkušenosti jako externí mentorka, je certifikovanou učitelkou RWCT a lektorkou Kritického myšlení. Pro Kritické myšlení má slabost, protože vidí, jak pozitivně působí na žáky i učitele. V posledních letech se specializuje na tvořivé psaní. Věnuje se jeho zavádění již od počátku školní docházky, ve výuce dává prostor formátu dílny psaní, který neustále zkoumá a inovuje.

Nabídka sekce: O nás