Lektoři

PhDr. Petra Kacafírková

lektor

Vystudovala obor anglický jazyk a literatura – základy společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také složila státní rigorózní zkoušku z oblasti anglické metodologie. Věnuje se rozličné pedagogické činnosti. Působila v jazykových školách, firemních, veřejných, individuálních a pomaturitních kurzech. Také vyučovala na vyšší odborné škole a několik let na klasických gymnáziích anglický jazyk, semináře přípravy na mezinárodní zkoušky a společenské vědy. Nyní pracuje jako lektorka pro Katedru angličtiny Pedagogické fakulty a Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu UK. Kromě klasické výuky pořádá akreditované semináře MŠMT a přednášky pro učitele v oblasti metodologie cizích jazyků. Spolupracovala například s AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky. Je autorkou metodické příručky pro učitele vydané Karlovou Univerzitou, Leximapping – jak učit pomocí myšlenkových map angličtinu a další cizí jazyky (2015). V publikaci představuje různé využití myšlenkových map ve výuce cizích jazyků, ale hlavně inovativní techniku na výuku slovní zásoby, ke které byl vytvořený i počítačový program. V současné době se věnuje doktorskému studiu na katedře psychologie PedF UK a její výzkum je zaměřen na psychodidaktiku a rozvoj metakognitivních schopností žáků.

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

lektor

Vystudovala obor Psychologie na FF UP v Olomouci, kde také obhájila svou disertační práci z oboru pedagogická psychologie. Od roku 1998 působí na Katedře psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci a externě působí také v PPP a SPC Prostějov. Odborně se zaměřuje na vývojovou psychologii a patopsychologii.

PaedDr. et Mgr. Marie Chrásková, Ph.D.

lektor

Vystudovala obory Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, Pedagogika a Psychologie na UP v Olomouci. Vzdělání si rozšířila také středoškolským studiem oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v Jihlavě. V současnosti působí na Katedře antropologie a zdravovědy na PdF UP v Olomouci. V rámci svých předchozích zaměstnání (zdravotní sestra, psycholog v PPP Šumperk) získala četné zkušenosti s prací s dětmi předškolního věku, které implementuje do svého současného odborného profilu. Zaměřuje se zejména na lékařskou propedeutiku, zdravotní aspekty v předškolním vzdělávání a výchovu ke zdraví.

Hana Vodáková

lektor

Je absolventkou oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ v Přerově. Od roku 2010 pracuje jako předškolní pedagog v ZŠ a MŠ Olomouc, kde je v pravidelném kontaktu s dětmi předškolního věku, včetně dětí dvouletých.

Mgr. Zina Pittrová

lektor

Zina Pittrová je učitelka angličtiny a mentorka s dvacetiletou praxí ve výuce. Vyučuje studenty různých úrovní a věkových skupin, od žáků druhého stupně základních školy po dospělé. Získala magisterský titul v oboru učitelství angličtiny (Západočeská univerzita - základní školy a Masarykova Univerzita - střední školy) a pracovala také jako mentorka učitelů angličtiny v organizaci the American Center. Své jazykové znalosti si prohloubila během devítiměsíčního pracovního a studijního pobytu ve Velké Británii. Nejprve pracovala jako učitelka angličtiny na střední škole v Plzni a poté na Státní jazykové škole (nyní KCVJŠ), kde vyučovala angličtinu děti a dospělé všech jazykových úrovní, včetně přípravných kurzů na zkoušky (SJZZ, SJZV, Cambridge Exams). Zároveň zde pracovala jako examinátor státních jazykových zkoušek a zkoušek ESOL City and Guilds Exams (LanguageCert). V současné době pracuje jako učitelka na volné noze a mentorka. Komunikativní metodika a moderní technologie ve výuce angličtiny byly vždy základem její výuky. Dalšími okruhy jejího zájmu jsou například výuka hláskování a výslovnosti, výuka angličtiny pomocí písniček, a především rozvoj komunikativních dovedností.

Doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

lektor

Působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oborové didaktice geografie a dopravní a regionální geografii. Působí také jako lektor v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nabídka sekce: O nás